Zawór MV2 Schmidt

Zawór MV2 Schmidt

Zawór Micro MV2, będący następcą zaworu Schmidt Micro, zawiera wbudowany wskaźnik położenia pokrętła (VPI – Virtual Position Indicator). Dokładnie pokazuje on położenie nurnika względem otworu ścierniwa, znajdującego się wewnątrz zaworu. Ponadto, podziałka wskazuje liczbę obrotów pokrętła dozowania ścierniwa jaka została wykonana. To daje operatorowi większą precyzję i ciągłość parametrów przy dostosowywaniu przepływu ścierniwa w odniesieniu do różnych warunków pracy, wielkości dysz, ciśnienia powietrza oraz rodzaju i granulacji ścierniwa.

 

Udoskonalona konstrukcja zaworu Micro MV2 wykorzystuje pęd przepływającego powietrza do porywania ścierniwa znajdującego się na spodzie zaworu w celu wytworzenia bardziej spójnego przepływu ścierniwa.

Dane kontaktowe


SZATKOWSKI s.c.
Leszek, Mirosław, Wiesław Szatkowscy
ul. Przemysłowa 34
85-758 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

T: 52 322 31 61;
T: 52 342 13 07;

Dział handlowy:

T: +48 795 122 035
T: +48 795 122 036
T: +48 668 645 138

biuro@szatkowski.pl

JoomShaper