Dźwignia elektryczna RLX-E

Gwarancja jakości
Oryginalny produkt firmy Clemco.

UWAGA! Oczyszczarka powinna być wyposażona w dźwignię oraz zawór sterujący, aby spełniać normy bezpieczeństwa.

OPIS

Dźwignia elektryczna zalecana jest jeśli odległość między dyszą i dźwignią sterującą a oczyszczarką wynosi ponad 30 metrów. Straty ciśnienia na tak długim dystansie powodują wydłużenie czasu reakcji oczyszczarki na sygnał z dźwigni pneumatycznej co uniemożliwia pewne i bezpieczne sterowanie pracą oczyszczarki. Maksymalna zalecana odległość między operatorem a oczyszczarką wynosi do 100 metrów. Na dłuższym dystansie rośnie zbyt duży opór elektryczny co może powodować zakłócenia w działaniu dźwigni. W takim wypadku należy zastosować przewody o większym przekroju i odpowiednie złączki.