Kombinezon standardowy

Opis

Kombinezon chroni przed działaniem nietoksycznych pyłów mineralnych o ziarnach pow. 60 ŋm oraz częściowo przed uderzeniami odbitych ziaren ścierniwa.

UWAGA! Kombinezon pyłoochronny zaliczany do I kategorii środków ochrony indywidualnej. Wyrób ten może być stosowany np. w procesie piaskowania lub śrutowania tylko przy równoczesnym zastosowaniu ochron dodatkowych zgodnie z normą PN‑EN ISO 14877.