Malowanie

Nasza firma oferuje wykonanie usługi na miejscu i u Klienta. Technologie nakładania farb jakie wykorzystujemy to: malowanie hydrodynamiczne, pneumatyczne, plus wykończenie precyzyjne powierzchni trudnodostępnych metodami ręcznymi. Sposób nakładania farb ma istotne znaczenie wpływające na jakość i trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego podchodzimy do tego z dużą uwagą i dokładnością. Zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość wykonanej usługi.

Cały proces wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami:

Czyszczenie podłoża przy wykorzystaniu obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia czystości Sa 2,5/ Sa 3 wg normy PN-EN ISO 8501-1.

Oceny profilu powierzchni dokonuje się za pomocą wzorca wg normy PN-EN ISO 8503-2.

Zabezpieczenie antykorozyjne zostaje wykonane wg normy PN-EN ISO 12944 – 5:2018.

Wykonanie i nadzór nad pracami antykorozyjnymi odbywają się wg normy PN-EN ISO 12944-7.

Nasz Personel Techniczny posiada certyfikat IBDiM z projektowania i nadzoru nad zabezpieczeniem antykorozyjnym na konstrukcjach stalowych.