Systemy recyrkulacji ścierniwa

Specyfikacja
System Recyrkulacji Ścierniwa jest produkowany na zamówienie według wytycznych inwestora.

Dlaczego warto zainwestować w System Recyrkulacji Ścierniwa?

  • Komfort pracy. Z systemem recyrkulacji ścierniwa nie traci się czasu na wielokrotne zasypywanie zbiornika ze ścierniwem, co znacząco podnosi jakość i efektywność pracy.
  • Oszczędność. Wysokiej jakości ścierniwo może być użyte nawet kilkaset razy!

Gwarancja jakości

Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu Systemów Recyrkulacji Ścierniwa oraz korzystanie z podzespołów renomowanych firm (Schmidt, Airblast, Clemco, Semperit) są gwarantem wysokiej jakości!

Opis

System Recyrkulacji Ścierniwa jest rozwiązaniem, dzięki któremu następuje transport, separacja (regeneracja), magazynowanie oraz dostarczanie ścierniwa podczas obróbki strumieniowo-ściernej w Komorze Śrutowniczej. System taki może składać się z następujących elementów:

  1. System zgarniania podłogowego – służący do zbierania i odprowadzania ścierniwa z podłogi Komory. W zależności od przeznaczenia, system ten może pokrywać całą powierzchnię Komory.
  2. Podnośnik kubełkowy – bezobsługowy, napędzany elektrycznie transport ścierniwa z podłogi do systemu separacji ścierniwa.
  3. Separator ścierniwa z sitem obrotowym (opcjonalnie magnetycznym) – urządzenie, które wraz z instalacją odpylającą dba o to, aby ścierniwo, raz wykorzystane, wróciło do obiegu pozbawione zanieczyszczeń pyłowych.
  4. Zbiornik zasypowy – pojemnik na przetransportowane z komory i oczyszczone ścierniwo, który dokonuje automatycznego zasypu oczyszczarki zapewniając ciągłą i nieprzerwaną pracę.

Taki zestaw, opisany powyżej, może działać w „obiegu zamkniętym”, co oznacza ciągły i niewymagający ingerencji człowieka obieg ścierniwa.