HOLLO-BLAST JUNIOR

Specyfikacja

Zakres średnicy rury 19-50 mm
Zapotrzebowanie na powietrze 2,2 m3/min

Gwarancja jakości
Oryginalny produkt firmy Clemco.

OPIS
Urządzenie podłącza się wężem do oczyszczarki w miejsce standardowe dyszy. Ścierniwo wyrzucane jest przez końcówkę rozpraszającą, która powoduje skierowanie strumienia na wewnętrzne powierzchnie czyszczonej rury. Urządzenie jest wyposażone w cztery podwójne pierścienie o różnych średnicach, które po zamocowaniu na korpusie urządzenia powodują ustalenie położenia w osi rury. Końcówka oraz tulejki są wykonane z węglika wolframu.

W standardzie urządzenie umożliwia czyszczenie rur do długości 1025 mm. Do czyszczenia dłuższych odcinków rur należy zastosować przedłużenie z rury 3/8”. Używane ścierniwo musi być dobrze przesiane i suche. Można używać wszystkich popularnych rodzajów ścierniwa (z wyjątkiem elektrokorundu itp.).